Utazás című kiállítása

UTAZÁS Kárpáti Béla építész, festőművész 1962-ben született Kaposváron. Építészként számos középület, ipari épület és lakóház terveit készítette. Tervezői munkássága mellett a társművészetek iránti érdeklődése vezette a képzőművészet felé. Justus Dahinden svájci építész professzor tanítása, hitvallása is egyben, mely szerint egy kép, szobor, zenemű vagy egy építészeti műalkotás, akkor ér valamit, ha az mindenki lelkét megérinti. A szellem kifejeződése egy építészeti műben, zenében, irodalomban, képzőművészetben az emberi képzetekben indít el asszociációkat, olyan képzeteket, amelyek belső szemeink előtt sejlenek fel és a tudat alatti énünket ingerlik, szellemünket mobilizálják. A kezdeti figuratív képek és grafikák után az absztrakt expresszionizmus felé fordult, melyben ezt a világot megtalálta. Színmező-festészeti (Color field painting) módszerrel alkot, melynek sajátosságaival viszi képre érzelemvilágát, amely egyfajta lelkiállapotot sugall. A színek, tónusok komponálása különös rezgéseket szabadít fel, mely rezonanciák belső világunkra hatnak. „A képek készítésénél akarva vagy akaratlan, elszabadulok a képtől és az nem előre eltervezett döntések meghozatalából áll össze. Olyankor kiszabadulok a tudatos kontroll alól, de hiszem, hogy ami elkészül az nem véletlenszerű. Itt mobilizálódik a tudatalatti, amely egyfajta diskurzust folytat a képpel. Ha ugyanez az érzés megfogalmazódik a nézőben, a befogadóban és belső érzelemvilágát szabadítja fel, akkor sikerült valamit megalkotni. Így lehet ez egy csodálatos közös, belső utazás.”