Bardoni Intérieur

Bardoni Intérieur

 

Hotel Thaiföldön

Thaiföldi hotel berendezése.

 

Szimmetria és aszimetria

A fen­ti cím­ben sze­rep­lő fo­gal­mak el­len­té­te­sek, még­is szo­ro­san össze­tar­toz­nak. Leg­alább­is Bart­ha Bé­la lak­be­ren­de­zés­ről val­lott el­kép­ze­lé­se­i­ben mind­ket­tő­nek fon­tos sze­rep jut. Töb­bek kö­zött ezt is ér­zé­kel­het­tük ab­ban az „eu­ro­de­sign” szel­lem­ben ki­a­la­kí­tott ott­hon­ban, amely­nek be­ren­de­zé­sé­vel bíz­ták meg. Fotók és szöveg copyright Rubóczky Erzsébet, Inspiral.hu

 

Art Deco pirosban

Budai lakás lakberendezése, ahol a vörös és a fekete dominál. A lakberendezés bútorai és kiegészítői nagyrészt a Bardoni kollekciójából valók, azonban egy-egy darab a megrendelő személyiségét és igényeit kifejezve került beillesztésre. A berendezés megjelent a Lakáskultúra c. magazinban. Fotó és szöveg copyright Lakáskultúra.

 

Budapesti lakás

Egy egyedülálló értelmiségi expat lakásának fotói. Minden tárgy külön a tulajdonos ízlésének megfelelően válogatva, a Bardoni kollekciójából.